Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Služby
 


Kalendář a generátor výpovědi


Zadejte datum výročí vaší pojistné smlouvy a zobrazí se vám výsledné datum,  do kdy musí být výpověď nejpozději doručena na pojišťovnu. Žádost o výpověď musí mít písemnou podobu. Pro sepsání výpovědi můžete použít náš generátor výpovědi. Vyberte vaši současnou pojišťovnu a dále napište číslo vaší pojistné smlouvy. Po vypsání boxů o pojistníkovi a vozidle vyberte důvod  vaší výpovědi. Vyberte kam chcete vrátit případný přeplatek na pojistném a zaškrtněte přílohy, které budou součástí vaší výpovědi. V případě, že chcete vygenerovanou výpověď zaslat na váš email, zaškrtněte tlačítko. Poté klikněte na tlačítko VYGENEROVAT. Vygenerovanou výpověď můžete následně stáhnout do počítače nebo vytisknout. Výpověď zašlete doporučeně do pojišťovny nebo jí zaneste na obchodní místo a nechte si potvrdit doručení pracovníkem obchodního místa pojišťovny.


Datum výročí:
Výsledné datum:
Bohužel pro zadané datum výročí pojistné smlouvy již nelze dodržet zákonou šestitýdenní lhůtu pro podání výpovědi.
Výborně, nyní víte kdy nejpozději musíte podat žádost o výpověď povinného ručení. Žádost musí mít písemnou formu, proto doporučujeme použít náš generátor výpovědi.


 


Ověření platnosti povinného ručení


 Kliknutím na odkaz budete přesměrováni

  KLIKNI ZDE 


Náhradní vozidlo

POSTUP PŘI ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZIDLA

  1. Před zapůjčením vozu nás neprodleně informujte na telefonním čísle 722 261 027 - klienti naší kanceláře, ostatní klienti na telefonním čísle 800 100 777.
  2. Pojišťovna kryje jen půjčení stejné nebo nižší třídy vozidla.
  3. Pojišťovna si vyhrazuje právo posoudit účelnost zapůjčení vozidla.
  4. Hrazené půjčovné se vztahuje jen na dobu nezbytně nutnou k opravě poškozeného vozidla danou časovými normami výrobce vozidla a obvyklou dobou dodání náhradních dílů. Informujte se v servisu, zda má pro opravu vašeho vozu volnou kapacitu.
  5. V případě, že náklady na opravu přesáhnou hodnotu vozidla, hradíme náhradní vozidlo do výplaty pojistného plnění a do doby nezbytně nutné na pořízení srovnatelného vozidla na tuzemském trhu, maximálně však po dobu 30 dnů.
  6. Nárok na uplatnění půjčovného máte jen při dodání kompletních podkladů:
  • technického průkazu zapůjčeného vozidla
  • faktury za zapůjčené vozidlo
  • dokladu o zaplacení faktury
  • předávacího protokolu a smlouvy