Produkty 
  


PODPORA


Kalendář a generátor výpovědi


Zadejte datum výročí vaší pojistné smlouvy a zobrazí se vám výsledné datum,  do kdy musí být výpověď nejpozději doručena na pojišťovnu. Žádost o výpověď musí mít písemnou podobu. Pro sepsání výpovědi můžete použít náš generátor výpovědi. Vyberte vaši současnou pojišťovnu a dále napište číslo vaší pojistné smlouvy. Po vypsání boxů o pojistníkovi a vozidle vyberte důvod  vaší výpovědi. Vyberte kam chcete vrátit případný přeplatek na pojistném a zaškrtněte přílohy, které budou součástí vaší výpovědi. V případě, že chcete vygenerovanou výpověď zaslat na váš email, zaškrtněte tlačítko. Poté klikněte na tlačítko VYGENEROVAT. Vygenerovanou výpověď můžete následně stáhnout do počítače nebo vytisknout. Výpověď zašlete doporučeně do pojišťovny nebo jí zaneste na obchodní místo a nechte si potvrdit doručení pracovníkem obchodního místa pojišťovny.