Pojistné události


Vyřizování požadavků s pojistnými událostmi


Vážení klienti,

vzhledem k účinnosti zákona o distribuci pojištění, který implementuje evropskou směrnici IDD a je platný od 1.12.2018 a s odvoláním na zákon č. 89/2012 Sb – Nový občanský zákoník -  § 437 – střet zájmů při oznámení škodné události – již není možné akceptovat doloženou plnou moc pro nahlášení škodních událostí prostřednictvím našeho obchodního klientského místa.

Nově je tedy od 1.1.2019 potřeba postupovat podle následujících možností:

 1. Klient si škodnou událost nahlásí sám telefonicky na čísle 466 100 777
 2. Klient si škodnou událost nahlásí sám prostřednictvím webové aplikace na :https://www.csobpoj.cz/skody-a-pojistne-udalosti
 3. Klient nahlásí škodnou událost nám emailem dle přiloženého formuláře a my zajistíme registraci škodné události u ČSOB Pojišťovny.

 

Ať už proběhne nahlášení škodné události jakýmkoli způsobem, následné řešení, dokladování, kontrola a ukončení škodné události bude probíhat prostřednictvím nás, tak jak jste byli zvyklí doposud.

Tento postup jsme nuceni dodržovat dle pokynu ředitele oddělení likvidací ČSOB Pojišťovny Ing. Jana Řezníčka, ale věříme, že na poskytování pomoci při řešení škodních událostí to nebude mít negativní dopad.

V případě upřesňujících informací jsme vám samozřejmě k dispozici.


  

Pro klienty našeho obchodního klientského místa vyřizujeme kompletní administrativu při řešení pojistných událostí. 

Zejména pomoc s nahlášením, kontrolu dokladování a revizi ukončené pojistné události. Protože jsme dospěli velikostí kmene pojistných smluv, povahou a složitosti portfólia, rizik a pojistných událostí, včetně velkých nebo složitých pojistných událostí k potřebě efektivnějšího procesního nastavení, bude se vaší pojistnou události zabývat proces manažer našeho obchodního klientského místa.


 


Jedná se zejména o:

 • Telefonická pomoc při zjištění poj. události
 • Pomoc s nahlášením poj. události pojistiteli
 • Zajištění prohlídky mob. technikem
 • Dokladování poj. události
 • Zajištění záloh na poj. plnění
 • Kontrola výplaty poj. události
 • Revize poj. událostí
 • Evidence a reporting poj. událostí

Zajištění zapůjčení náhradního vozidla od smluvního partnera RPS Czech s.r.o.
Zajištění oprav vozidel ve smluvních servisech ČSOB Pojišťovny.Mgr. Soňa Cvachová - pojistné události


 


Škody a pojistné události

 

                                                                 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ ZDE