Pojistné události


Vyřizování požadavků s pojistnými událostmi


  

Pro klienty našeho obchodního klientského místa vyřizujeme kompletní administrativu při řešení pojistných událostí. 

Zejména pomoc s nahlášením, kontrolu dokladování a revizi ukončené pojistné události. Protože jsme dospěli velikostí kmene pojistných smluv, povahou a složitosti portfólia, rizik a pojistných událostí, včetně velkých nebo složitých pojistných událostí k potřebě efektivnějšího procesního nastavení, bude se vaší pojistnou události zabývat proces manažer našeho obchodního klientského místa.


 


Jedná se zejména o:

  • Telefonická pomoc při zjištění poj. události
  • Pomoc s nahlášením poj. události pojistiteli
  • Zajištění prohlídky mob. technikem
  • Dokladování poj. události
  • Zajištění záloh na poj. plnění
  • Kontrola výplaty poj. události
  • Revize poj. událostí
  • Evidence a reporting poj. událostí

Zajištění zapůjčení náhradního vozidla od smluvního partnera RPS Czech s.r.o.
Zajištění oprav vozidel ve smluvních servisech ČSOB Pojišťovny.Mgr. Soňa Cvachová - pojistné události


 


Škody a pojistné události

 

                                                                 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ ZDE