Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Pojistné událostiPojistná událost (pro účely zákona o pojistné smlouvě):
nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.


Pro klienty našeho obchodního klientského místa vyřizujeme kompletní administrativu při řešení pojistných událostí. Zejména nahlášení, kontrolu dokladování a revizi ukončené pojistné události. Protože jsme dospěli velikostí kmene pojistných smluv, povahou a složitosti portfólia, rizik a pojistných událostí, včetně velkých nebo složitých pojistných událostí k potřebě efektivnějšího procesního nastavení, bude se vaší pojistnou události zabývat proces manažer našeho obchodního klientského místa.


Jedná se zejména o:

  • Telefonická pomoc při zjištění poj. události
  • Nahlášení poj. události pojistiteli
  • Zajištění prohlídky mob. technikem
  • Dokladování poj. události
  • Zajištění záloh na poj. plnění
  • Kontrola výplaty poj. události
  • Revize poj. událostí
  • Evidence a reporting poj. událostí

Zajištění zapůjčení náhradního vozidla od smluvního partnera RPS Czech s.r.o.
Zajištění oprav vozidel ve smluvních servisech ČSOB Pojišťovny